Öfra - Övra

av Göran Stenmark

 

Namnet

Stuguberget 1795. 1805 Stuguberget eller Öfra. Samma för 1825. Första gången i jordeboken 1795. Möjligen bör namnet uppfattas som ett urspr. Öfra- eller Stuguberget, där Öfra - åsyftar läget i nordligaste delen av socknen. Några km s. om Öfra ligger berget Stuguberget. (ovanstående uppgifter ur boken Ortnamnen i Västernorrlands Län, av Torsten Bucht 1967)

 

Nybygget

1795 fick Anders Jacobsson i Ruske resolution (beslut om tillstånd att upptaga nybygge) på Stuguberget. Denne kom att förbli bonde i Ruske.

1801 finner vi i stället där nybyggaren Nils Olofsson, född 1778 i Myckelgensjö, Anundsjö och hans hustru Catharina Andersdotter Lybeck född 1774 i Västansjö, Ytterlännäs socken.

Vid vigseln1800 var Nils dräng i Myckelgensjö, och Catharina piga i Ytterlännäs.

Släktnamnet Lybeck använde hon aldrig efter vigseln. Möjligen ett båtsmansnamn.

De fick åtta barn mellan 1801 och 1817. Nils dog i Öfra 1852 och Catharina1845

Från 1807 till 1811 finner vi i Öfra nybyggaren Erik Danielsson född 1776 i Åkerbränna, och hans hustru Märta Persdotter född 1779. Någon gång under åren 1811-12 flyttar familjen till Tarasjöberg som nybyggare. Sju barn fanns i familjen under tiden i Öfra.

Från 1809 till 1826 finner vi Öfra nybyggaren Per Jonsson född 1782 i Gulsele och hustrun Lisa Nilsdotter född 1783 Ström. Fem barn.

Från 1830 till 1834 finner vi i Öfra bonden Jon Persson från Gulsele med hustrun Stina Kajsa Salomonsdotter och barn.

Familjen flyttade sedan till Långvattnet. Hemmanet verkar ha övertagits av bonden Erik Andersson Engman född 1799 i Mo, Junsele och hans hustru Kajsa Stina Nilsdotter född 1803 i Öfra som dotter till nybyggaren Nils Olofsson Familjen kom efter 1838 att först bosätta sig i Långvattnet och Tarsele, varefter de köpte ett hemman i Gårelehöjden. Skrivs åter i Öfra 1853-59 De levde den sista tiden i byn Västerås.

Byn fortsatte att utvecklas och nya familjer flyttade in, som t.ex. familjerna Juthberg och Karlsson från Finland. Vill ni läsa mer om byns invånare och historia hänvisas till boken om Öfra av Doris Berglund.