Kvarnar och sågar

Av Göran Stenmark

I de gamla protokollen syns att byn haft kvarn redan 1763, när Olof Andersson anlade en liten skvaltkvarn i Ässån. Platsen kallas än idag för kvarnforsen. Enligt ett protokoll från 1816 tycks kvarnen i Ässån finnas kvar.

Enligt tradition skall byn sedan ha haft två kvarnar i Åkerbergsbäcken. Den första vattensågen med spånhyvel skall ha byggts år 1898 i Åkerbergsbäcken.