Välkommen till en informationssida om fyra skogsbyar i "övre" Junsele

(c) Lars Eric Forssén junselebyar.se om inget annat anges.

Övra - Slättbränna - Åkerbränna - Hömyra

Övra Kapell juli 2007.
Text och bild: Lars Eric Forssén

Övra skola och kapell byggdes 1894 av skogsbolaget Kramfors AB. Byggmästare var Jakob Högberg från Bölen. Klockstapeln byggdes 1898.

Skolsalen som även användes till kyrkosal var förlagd till övervåningen och lärarbostaden var förlagd till nedervåningen ända fram till 1944 då skolundervisningen lades ned och barnen istället skickades till internatboende i centralorten Krånge. Sådana besparingar inom skolväsendet drabbade alla skogsbyar vid denna tid.

I strålande höstsol i september 1944 återinvigdes kapellet, som enbart kyrka, av biskop Torsten Bohlin. Skolbänkarna var nu borta och riktiga kyrkbänkar insatta, med bänkordning där byborna var placerade enligt ålder. De äldsta längst fram och de yngre, med förhoppningsvis syn och hörsel i bättre behåll, längre bak.

1958 drogs äntligen el fram till Övra. Då installerades elvärme och belysning i kapellet. Av någon anledning blev grannbyn Åkerbränna utan el - och är så än idag.

Kyrkorgeln kom på plats under den musikaliske kyrkoherden Natan Nordiens tid i början av 1940-talet. Kanske var det minnen från Övra som liten pojke tillsammans med sin far, som gjorde att sonen Erik Nordien förlade Midnattsmässan under Musik & Konst-veckan till just Övra Kapell och inte den mer närbelägna Junsele kyrka.

Musik & Konst Junsele som startades 1968 är Sveriges äldsta musikfestival för klassisk musik.

Midnattsmässan hölls utomhus, med kören stående på kyrktrappen. Därefter åkte man till närbelägna Slättbränna fäbodar där kyrkkaffet serverades i brasornas sken.Tidig bild av Övra kapell där det syns att det ursprungligen var timmrat med rundstock.

Bildkälla: Junsele hembygdsförening.

Timmerstommen är numera helt brädfodrad. Först fordrades de, av väder och vind, mest utsatta delarna, knutarna, och sedan i mitten av 1900-talet brädfordrades resten av byggnaden.

Doris Berglund. Foto: fredagnatt 12 juli 1985, Lars Eric Forssén.

Doris Berglund är numera ende bofaste i Övra. Här på bilden som klockare vid Midnattsmässan under Musik & Konstveckan 1985. Klockstapeln gungade betänkligt för varje drag hon gjorde i klockkedjan. Klockstapeln renoverades dock 1997 och är förhoppningsvis stadigare numera.

Doris följer traditionen från sin morfars far Simon Juthberg som också var klockare och kyrkvärd.

_____________________________________________________________________________________

Slättbränna

Slättbränna fäbod. Foto juli 2007.

Slättbränna finns upptaget i registret "Gårdar och Lägenheter" 1894-1900. Med lägenhet menades på denna tid jordinnehav.

______________________________________________________________

2009-11-22

Skolbarn på Åkerbränna

Skolbarn Åkerbränna

Det här kortet har jag fått av Kerstin Jakobsson Lycksele. Ett skolkort från Åkerbränna. Personer och årtal okänt. Kanske någon med Åkerbränna-anknytning skulle kunna känna igen personerna? /Anita Berglund.

______________________________________________________________

Skogshuggare Åkerbränna

Huggare i Åkerbränna. Bildkälla: Junsele hembygdsförening.

Sittande längst till vänster Folke Holmqvist, född 1909 i Bysjön och längst till höger Valter Abrahamsson från Djupbäcken, Vallen född 1912. Stående fr.v. 1:a Konrad Berglund eller Albin Berglund, 2:a Axel Johansson, 4:e Alfred Johansson, och 5:e Sigurd Holmqvist.

______________________________________________________________

Hömyra

Vy över Hömyra. Foto från sommaren 1938. Bildkälla: Anita Berglund.

Hömyra finns upptaget i registret "Gårdar och Lägenheter" 1894-1900 och benämns Hömyran.

Skogshuggare Hömyra

Bild troligen från Hömyra. Bildkälla: Kerstin Jakobsson Lycksele, barnbarn till Leonard Berglund.

Fr.v. Konrad Berglund f 1897, Albin Berglund f 1889, Martin Berglund f 1900, Hilderbert Högsten och Leonard Berglund f 1891.

Skolfoto Hömyra

Skolbarn i Hömyra

Bildkälla:Anita Berglund

Anita Berglund skriver: Kortet hade hittats i en gammal bibel som tillhört min farfarsfarfar Anders Berglund f 1826 i Hömyra, Junsele. Jag har fått kortet via märkliga vägar; en nästan osannolik historia i sig. Det finns inga namn på ort eller personer skrivna på kortet, men jag trodde att skolkortet möjligen skulle kunna vara från Hömyra. En dotter till den lilla flickan på skolkortet, tvåa från vänster i främre raden, kontaktade mig. Hon bekräftade att kortet är taget i Hömyra och att förutom hennes mamma, Frida Berglund f 1921, så är det troligtvis Fridas äldre syster Jenny som står till höger om henne. Kortet bör vara taget ca 1927-28. De två barnen till höger om Frida och Jenny kan vara deras kusiner Sally Berglund f 1918 (hon som förmodligen hade ägt den bibel av ffff som nu hittats i Sthlm) och Gunnar Berglund f 1922. Alla barnen bodde i Hömyra. Fridas dotter berättade också att skolundervisningen bedrevs i ett hus i Hömyra som tillhörde en annan släkting, Viktor Berglund (från Åkerbränna?). Från "Smulans Blogg".

______________________________________________________________________________________

Den berömde John Björn från Åkerbränna

Johan Björn. Bildkälla: Junselehembygdsförening.

Göran Stenmark skriver: Från Åkerbränna har nog Junsele socken en av sina mest framgångsrika personer. Jöns, eller som han senare kom att kalla sig, John Björn. Denne som med sin far flyttade som 12-åring med sin far från Värmland till Åkerbränna 1873 blev med tiden en stor industriman.

Han föddes i Östmark 1861, och när han var 1 ½ år gammal dog modern. Fadern fick det svårt, och beslöt att söka lyckan i norra Sverige. Kom då till Åkerbränna där han köpte ett hemman.

 

______________________________________________________________________________________

| e-post | © 2006-2012 junselebyar.se. Drivs av Demopoolen.